Länk till IFMetalls A-kassa. Klicka Här! 

Villkor för ersättningar

Arbetsvillkoret

  • Sökande måste uppfylla villkoret för att få ersättning.
  • Arbetat i minst 80 timmar/ månad i minst 6 månader under en 12 månaders period före arbetslösheten.  Eller
  • Arbetat i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och arbetat minst 50 timmar under var och en av dessa månader.

Karens
Karenstiden är de 6 första arbetslösa dagarna. Du får ingen ersättning.

Överhoppningsbar tid (förklara överhoppningsbar tid)
Den överhoppningsbara tiden får vara HÖGST 5 år. När ersättningen från A-kassan bestämms vilka 12 månader som ska beräknas, behöver vissa månader inte räknas, de får hoppas över.
Det innebär att en arbetslös som t.ex har varit sjukskriven det senaste två månaderna med sjukpenning eller föräldraledig med föräldrapenning, även för adoptivbarn, får arbetslöshetsersättningen beräknad på det år/ tid som närmast föregick sjukdomen eller föräldraledigheten.

Egen uppsägning
Vid egen uppsägning blir det karens i 45 dagar.