Vid sjukdom

Om du blir sjuk och är hemma från arbetet längre än 14 dagar finns det en gruppsjukförsäkring som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

Denna försäkring kompletterar den ersättning anställda har från Försäkringskassan om han/hon är sjukskriven i mer än 2 veckor.

Försäkringen gäller först efter att man varit frånvarande från arbetet i mer än 14 dagar, på grund av sjukdom, föräldraledighet enligt lag eller ledig med bibehållna löneförmåner.

Om anställningen upphör gäller försäkringen fortfarande i upp till 720 dagar, (vilket kallas för efterskydd). Men det finns olika regler gällande förutsättningarna för efterskyddsersättning.

Om ersättningen gäller en period innan den 31 december 2003 gäller följande:
Normalt har du ett efterskydd på 180 dagar. Det innebär att AGS fortsätter att gälla enligt samma villkor, som om man är anställd, vid sjukdom som inträffar det första halvåret. Vid arbetslöshet kan efterskyddet förlängas i upp till 720 dagar. Förutsättningen är att man är anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen, genomgår omskolning eller är ledig med hel föräldrapenning.

Om ersättningen gäller en period efter den 1 januari 2004 gäller följande:

Efterskyddet gäller för den anställda under 720 dagar efter det att anställningen har upphört eller efter det att den försäkringsgrundande anställningstiden har upphört. Dessutom måste man behålla rätten till sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring (AFL).

Hur långt tillbaka kan man söka ersättning?
Det finns ingen så kallad preskriptionstid när det gäller AGS. Man kan alltså söka ersättning från försäkringen för frånvaro daterad ända tillbaka till 1972, då försäkringen började gälla.

Tänk på:
Det kan vara svårt att veta vilka ersättningar man är berättigad till, hur man ansöker om ersättningar och så vidare. Ta kontakt med ditt lokala ombud eller försäkringsansvarig för din gruppstyrelse, så hjälper de dig.