Informationen på den här sidan gäller för dig som är kollektivanställd och arbetar på Volvo Cars i Göteborg samt Hällered.
Inom Volvo Cars har vi två lönesystem. KV-lön som är ett kollektivavtalat tarifflönesystem med fasta nivåer och tillägg, samt Lön IPE som är ett individuellt lönesystem, utformat för yrkesarbetare. 

Lönesystemen kan variera i olika delar/tillägg, beroende på var i företaget man arbetar och olika skiftformer. Inom vissa områden finns även förhandlade tillägg utifrån arbetets art och karaktär.

Sedan den 1 mars 2020 är KV lönen en renodlad tarifflön vilket innebär att vi har en befattnings/lönetrappa i vilken nyanställda placeras in.

Efter 2 år är individen fullbetald enligt den tariff som gäller för det specifika arbetsområdet. Därefter är det endast anställningstidstillägget och övriga tillägg som förändras utöver förhandlade nivåer.

Lönetrappa vid nyanställning i KV lönesystemet (gäller från 1/1 2024)

Tariffer för AV6      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV6 123%AV6 127%AV6 131%AV6 135%
 28 250 kr29 143 kr 31 059 kr32 069 kr33 079 kr34 089 kr
Tariffer för AV7      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV7 123%AV7 127%AV7 131%AV7 135%
 28 250 kr29 143 kr 31 477 kr32 501 kr33 524 kr34 548 kr
Tariffer för AV8      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV8 123%AV8 127%AV8 131%AV8 135%
 28 250 kr29 143 kr 31 901 kr32 939 kr  33 976 kr35 014 kr
Note: AV är en förkortning av ArbetsVärdering

Så här beräknas din lön i KV systemet

Ett exempel:
Stina har arbetat strax över två år i monteringsfabriken (TC) och ligger därför i AV-grupp 6 135%.
Eftersom produktionen är bunden till löpande line och arbetar under ett arbetstidsavtal med mertid, så ska hon även ha tilläggen för det. Samt ett anställningstillägget 2-3 års anställning.
Då Assar jobbar på kvällsskiftet så ska lönen även räknas upp med ett schabloniserat OB tillägg.
Se uträkningen till höger:

AV6 135%:25 251 kr x 1,3534 089 kr
ATT 2-3 år495 kr
TC tillägg587 kr
VCT tillägg1 822 kr
KV tillägg1 742 kr
MånadsOB kväll6 854 kr
Sammanlagd månadslön45 589 kr
*Beräkningen baseras på förhandlingsresultat för 2024 års avtal (OB tillägget höjs från 1/4 2024)

Avtalade penningfaktorer och uppdaterade tillägg hittar du på nästa flik.