Informationen på den här sidan gäller för dig som är kollektivanställd och arbetar på Volvo Cars i Göteborg samt Hällered.
Vi har två lönesystem. KV-lön som är ett kollektivavtalat tarifflönesystem med fasta nivåer och tillägg, samt Lön IPE som är ett individuellt lönesystem, utformat för yrkesarbetare. 

Lönesystemen kan bestå av flera olika delar/parametrar som kan skilja sig beroende på var i företaget man arbetar. Inom vissa områden finns även förhandlade tillägg utifrån arbetets art och karaktär.

Befattningstrappa KV lön

Sedan den 1 mars 2020 är KV lönen en renodlad tarifflön vilket innebär att vi har en befattnings/lönetrappa i vilken nyanställda placeras in.
Efter 2 år är individen fullbetald enligt den tariff som gäller det specifika området. Därefter är det endast anställningstidstillägget och övriga tillägg som förändras utöver förhandlade nivåer.

AV6      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV6 123%AV6 127%AV6 131%AV6 135%
      
AV7      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV7 123%AV7 127%AV7 131%AV7 135%
      
AV8      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV8 123%AV8 127%AV8 131%AV8 135%
      

Så räknar du ut din lön

Exempel:
Stina har arbetat strax över två år i monteringsfabriken (TC) och ligger därför i AV-grupp 6 135%.
Eftersom produktionen är bunden till löpande line och arbetar under ett arbetstidsavtal med mertid, så ska hon även ha tilläggen för det. Samt ett anställningstillägget 2-3 års anställning.
Då Assar jobbar på kvällsskiftet så ska lönen även räknas upp med ett schabloniserat OB tillägg.
Se uträkningen till höger:

Befattning AV6 135%:23 443*1,3531 648 kr
ATT 2-3 år459 kr
TC tillägg564 kr
VCT tillägg1 691 kr
KV tillägg1 617 kr
MånadsOB kväll6 584kr
Sammanlagd månadslön 42 560 kr
*Beräkningen baseras på 2022 års förhandlingsresultat

Avtalade penningfaktorer och uppdaterade tillägg hittar du på nästa flik.