Informationen på den här sidan gäller för dig som är kollektivanställd och arbetar på Volvo Cars i Göteborg samt Hällered.
Vi har två lönesystem. KV-lön som är ett kollektivavtalat tarifflönesystem med fasta nivåer och tillägg, samt Lön IPE som är ett individuellt lönesystem, utformat för yrkesarbetare. 

Lönesystemen kan bestå av flera olika delar/parametrar som kan skilja sig beroende på var i företaget man arbetar. Inom vissa områden finns även förhandlade tillägg utifrån arbetets art och karaktär.

Befattningstrappa KV lön

Sedan den 1 mars 2020 är KV lönen en renodlad tarifflön vilket innebär att vi har en befattnings/lönetrappa i vilken nyanställda placeras in.
Efter 2 år är individen fullbetald enligt den tariff som gäller det specifika området. Därefter är det endast anställningstidstillägget och övriga tillägg som förändras.

AV6      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV6 123%AV6 127%AV6 131%AV6 135%
      
AV7      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV7 123%AV7 127%AV7 131%AV7 135%
      
AV8      
Ingångslönefter 3 månefter 6 månefter 9 månefter ett årefter två år
AV4 115%AV5 117%AV8 123%AV8 127%AV8 131%AV8 135%
      

Så räknar du ut din lön

Exempel:
Stina har arbetat strax över två år i monteringsfabriken (TC) och ligger därför i AV-grupp 6 135%.
Eftersom produktionen är bunden till löpande line och arbetar under ett arbetstidsavtal med mertid, så ska hon även ha tilläggen för det. Samt ett anställningstillägget 2-3 års anställning.
Då Assar jobbar på kvällsskiftet så ska lönen även räknas upp med ett schabloniserat OB tillägg.
Se uträkningen till höger:

Befattning AV6 135%:22183 *1,3529 947 kr
ATT 2-3 år434 kr
TC tillägg534 kr
VCT tillägg1 600 kr
KV tillägg1 530 kr
MånadsOB kväll6440 kr
Sammanlagd månadslön 40 485 kr

Avtalade penningfaktorer och uppdaterade tillägg hittar du på nästa flik.