På våra fackliga möten som sker utöver arbetstid skall denna lista fyllas i. Listan lämnas till ditt VK ombud för signering och VK ombudet skickar den vidare till lönekontoret. Övertidsbetalning utgår alltid i pengar, aldrig i tid.

Klicka nedan för att öppna blanketten:
Närvarolista UVA