Adrian Avdullahu
Ordförande

e-post: adrian.avdullahu@volvocars.com
Mobil: 0728 85 27 23

Marie Stenquist
Vice ordförande
Samordnare för förhandlingar
VK-ombud


e-post: marie.stenquist@volvocars.com
Mobil: 0703 79 50 95

Carlos Rebelo Da Silva
VK-ombud
Kassör


e-post: carlos.c.rebelodasilva@volvocars.com
Mobil: 0708 22 70 08

Michael Blohm
VK-ombud
Informationsansvarig

e-post: michael.blohm@volvocars.com
Mobil: 0707 17 34 38

Jan Köster
VK-ombud
Kultur & Fritidsansvarig

e-post: janne.koster@volvocars.com
Mobil: 0723 71 76 26

Dan Karlberg
Sekreterare
Studieansvarig


e-post: dan.karlberg@volvocars.com
Mobil: 0729 77 40 34

Abdirzak Bouzoubae
Huvudskyddsombud
VK-ombud

e-post: abdirzak.bouzoubae@volvocars.com
Mobil: 0728 85 24 83

Ace Ivanovski
VK-ombud
Försäkringsansvarig

e-post: ace.ivanovski@volvocars.com
Mobil: 0728 85 28 62

Kim Jensen
VK-ombud
Strategiansvarig

e-post: kim.jensen@volvocars.com
Mobil: 0729 66 95 41

Burim Kasumi
VK-ombud
2:a Vice Ordförande


e-post: burim.kasumi@volvocars.com
Mobil: 0701 62 81 28

Jan Ripa
VK-ombud
Jämställdhet & mångfaldansvarig
Ungdomsansvarig
e-post: jan.ripa@volvocars.com
Mobil: 0729 66 94 29

Michelle Juhlin

e-post: michelle.juhlin@volvocars.com
Mobil: 0706 49 23 09

Jim Aleberg
Ersättare

e-post: jim.aleberg@volvocars.com
Mobil: 0700 85 25 44