Volvo Car Verkstadsklubb organiserar över 8000 medlemmar i allt från produktion och logistik till produktutveckling. Därför krävs det en gedigen organisation som kan hantera frågeställningar och ärenden som kan uppstå i de respektive verksamheterna.

Organisationen bygger på ett antal nivåer med kontakt/skyddsombud som arbetar med medlemsnära frågor. Grppstyrelser som samordnar det fackliga lokala arbetet inom sina respektive områden. Klubbstyrelsen har ett övergripande ansvar och förhandlar om övergripande frågor såsom löner, ackord, och arbetstider med mera.

Representantskapet som består av förtroendevalda från alla delar av företaget är klubbens högsta beslutsorgan och det finns även ett antal kommittéer som exempelvis arbetar med studier, jämställdhet eller kultur/fritidsfrågor.