Under föräldraledigheten

Denna försäkring övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremie till Avtalspension SAF-LO och Kooperationens avtalspension, KAP, för anställd vid föräldraledighet i samband med barns födelse. Här är de vanligaste frågor och svar angående denna försäkring.

Vem omfattas av försäkringen?
Den som är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat försäkring eller som har skyldighet enligt kollektivavtal att göra det, eller den som har tecknat en egen försäkring. Tjänstemän samt kommunalt och statligt anställda omfattas inte av Avtalspension SAF-LO eller Kooperationens avtalspension och premiebefrielseförsäkringen.

När infördes Premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet
Försäkringen infördes år 2000. Den gäller för dagar med föräldrapenning som tas ut från och med 1 januari 2000 – även om barnet är fött före detta datum.

Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?
Nej, du måste ha en anställning där du omfattas av försäkringen varje gång som du börjar en ny period med föräldraledighet.

Gäller försäkringen vid adoption?
Ja, adoption jämställs med födsel.

Gäller försäkringen för hela föräldraledigheten?
Försäkringen gäller för de dagar som Försäkringskassan betalar föräldrapenning i samband med barns födelse – men högst i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag. 

Gäller försäkringen för längre tid än 390 dagar vid  till exempel tvillingfödsel?
Nej, försäkringen gäller i högst 390 dagar.

Gäller försäkringen vid vård av sjukt barn?
Nej.

Gäller försäkringen för pappadagarna?
Nej, den gäller inte för de 10 dagarna i samband med förlossningen som är avsedda för pappan.

Gäller försäkringen om jag har havandeskapspenning?
Nej.

Hur gäller försäkringen om föräldrarna delar på föräldraledigheten?
Om båda föräldrarna omfattas av försäkringen kan de 390 dagarna fördelas mellan dem.

Har jag rätt att välja förvaltare för min Avtalspension SAF-LO när försäkringen betalar min premie?
Ja.

Övertar försäkringen också premiebetalningen för familjeskyddet i Avtalspension SAF-LO?
Ja, försäkringen betalar också premien för familjeskyddet. Förutsättningen är att du har valt familjeskydd.

När ska jag göra anmälan?
Du kan göra anmälan till oss samtidigt som du planerar din föräldraledighet med Försäkringskassan. Ändrar du på din planerade föräldraledighet måste du anmäla det till oss. Du kan också anmäla perioder du tagit ut med föräldrapenning i efterhand.

Hur gör jag anmälan?
Du ska fylla i blanketten ”Anmälan premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet i samband med barns födelse” och sända den till AFA Försäkring. Blankett finns hos din arbetsgivare och din fackförening. På de flesta arbetsplatser finns försäkringsrådgivare. Försäkringsrådgivaren kan ge dig information om premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet och hjälpa dig med anmälan till AFA Försäkring.