Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.

Du tjänar in till din premiepension
Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder du valt har utvecklats.
Det är den delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom hur du placerar dina pengar. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av din totala pension.

Vem får premiepension?       
Alla som är födda 1938 eller senare och har tjänat in till pensionsrätter.
Om du inte gör något aktivt val, placeras dina premiepensionspengar i en ”ickeväljar-fond”, den så kallade Premiesparfonden som förvaltas av Sjunde AP-fonden