Det finns många fördelar med att vara med i facket. Förutom högre löner och bättre arbetsvillkor kan vi erbjuda rabatter och förmånligare priser på en mängd olika områden.

Facklig utbildning

Kunniga medlemmar ger ett starkt förbund. Därför satsar vi på att utbilda medlemmar och förtroendevalda. Alla fackliga utbildningar är gratis för dig som medlem och ingår i din medlemsavgift. Vid utbildning på arbetstid får du ersättning (ett skattefritt stipendium) som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst.
För att läsa mer om dina fackliga studier klicka här!

Medlemsförsäkringar

Medlemmar i IF Metall har ett fullgott försäkringsskydd, som i vissa delar även omfattar familjen. I medlemsavgiften ingår en försäkring för olycksfall på fritiden och en kompletterande livförsäkring. Du har även möjlighet att teckna ytterst förmånliga försäkringar som komplement till övriga försäkringsskyddet, dessa gäller endast för medlemmar i IF Metall. På så sätt kan du bland annat få billigare hemförsäkring, sjuk och olycksfalls försäkring eller pensionsförsäkring. Prata med din försäkringsansvarige på din arbetsplats.

Ekonomiskt skydd vid arbetslöshet

Via medlemskapet är du försäkrad i arbetslöshetskassan. Det innebär att du får ersättning vid eventuell arbetslöshet.

Medlemstidningar

Du får medlemstidningen Dagens Arbete 10 gånger om året hem i brevlådan. Dessutom finns egna medlemstidningar via avdelning Göteborg samt klubbens tidning Fördelaren.

Ekonomisk ersättning vid strejk eller lockout.

Vid eventuell strejk eller lockout finns det fonder avsatta inom förbundet som ger dig ekonomisk ersättning

Medlemslån

IF Metalls medlemmar har möjlighet att ansöka om Medlemslån hos Nordea eller Swedbank/Sparbankerna. Villkoren för dessa lån är förhandlade mellan bankerna och fackförbunden och gäller lika för alla låntagare. Det innebär bl.a.låg ränta och inga avgifter, dessutom ingår två olika försäkringar utan extra kostnad. Dessa försäkringar skyddar dig och övriga låntagare om ni skulle drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Villkoren för respektive medlemslån kan skilja sig åt. Mer information finner du på respektive banks hemsida, se länkarna nedan. 
www.nordea.se/medlemslan
www.swedbank.se/medlemslan

Försäkringar 

Är du medlem i IF Metall finns det en mängd nyttiga försäkringar, både som ingår i medlemskapet eller som kan tecknas separat till förmånliga medlemspriser.

Semesterboende

Volvo Car Verkstadsklubb har ett antal semesterstugor på Gullholmen som vi hyr ut till förmånliga priser för klubbens medlemmar. IF Metall avdelning Göteborg kan dessutom erbjuda stugor på både Gullholmen och Lilla Brattön. Alla dessa semesteranläggningar är riktade till dig som medlem med ett mycket attraktivt pris.
För mer information läs här!

Facklig rättshjälp

Om du har problem med din arbetsgivare löser ofta din lokala fackliga organisation det direkt vid förhandlingsbordet. Men ibland måste man gå vidare till domstol. Som medlem i IF Metall kan du få facklig rättshjälp. Du kan också få hjälp vid tvister med försäkringskassan, exempelvis i arbetsskadeärenden.

Medlemsidorna

Tack vare medlemskapet kan du via internet logga in på våra särskilda medlemssidor. Här kan du bland annat läsa om ditt avtal och ta reda på vad som gäller för dig som medlem i IF Metall. Första gången du går in på IF Metalls medlemssidor måste du registrera dig.
Hitta medlemssidorna här!