Informationsansvarig i gruppstyrelsen är en mycket viktig roll som klubbens kontakt med medlemmarna i informations- och det opinionsbildande arbetet.

Informationsansvarig i gruppstyrelsen bör ha en god kunskap om den fackliga organisationens mål och arbetssätt, liksom dess funktion i arbetslivet och samhället.

Den informationsansvariges huvudsakliga roll är att verka för att medlemmarna på arbetsplatsen är insatta i aktuella frågor, samt känner en delaktighet och tillhörighet i det fackliga lokala arbetet.

Informationen ska

  • Tydliggöra värdet av medlemskapet för medlemmar och presumtiva medlemmar
  • Stimulera till bred facklig aktivitet på arbetsplatsen
  • Ge kunskap om innehållet och betydelsen av kollektivavtalet
  • Visa den fackliga styrkan

Den informationsansvarige ska

  • Synliggöra facket och de förtroendevalda på arbetsplatsen
  • Tillse att gruppstyrelsen har insikt/kunskap om informationens betydelse som ett fackligt verktyg
  • Lyfta fram informationsaspekten ur gruppstyrelsens diskussioner samt verka för en dialog mellan gruppstyrelsen och medlemmarna.
  • Se till att det finns ett fungerande informationssystem för att ge medlemmarna en fortlöpande god och relevant facklig information.
  • Ansvara för att till exempel anslagstavlor uppdateras med jämna mellanrum, att  klubbens tidning Fördelaren delas ut samt övrig övergripande facklig information eller riktad information skickas ut.

Stöd och kompetensutveckling

Den informationsansvarige i verkstadsklubben bär huvudansvaret för alla facklig information. Därför är det viktigt med en kontinuerlig dialog och samverkan genom kontinuerliga träffar eller möten tillsammans med klubbens och övriga informationsansvariga.

Som stöd i det fackliga uppdraget finns informationsutbildningar och skrivarkurser som du kan söka via klubbens utbildningskommitté.