Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsgivare för att få sjuklön. Första dagen är karensdag.

Dag 1  
Karens, hel dag. Vid återinsjuknande inom fem kalenderdagar blir det ingen ny karens (oavsett sjukdom). Karensdagarna är maximerade till tio tillfällen per år. Vid kroniska sjukdomar kan ansökan göras till Försäkringskassan om att bli befriad från dessa (t.ex. migrän).

Dag 2 – 14
Sjuklöneperiod. Arbetsgivaren betalar 80 procent av din lön inklusive eventuella tillägg. I normalfallet krävs läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen. Men arbetsgivaren kan i vissa fall kräva läkarintyg från den första dagen. För mer information på Försäkringskassans hemsida.

Dag 15 –
Försäkringskassan betalar sjukpenning, knappt 80 procent av din lön. Taket i sjukförsäkringen för 2024 är 10 prisbasbelopp.. För mer information på Försäkringskassans hemsida.

Försäkringskassan hemsida

Från den 15:e dagen kan du få AGS, en kompletterande ersättning, som du söker från AFA.
Vid sjukdom i samband med arbetsskada, se här
Mer information finns på Försäkringskassans hemsida. 
Klicka på länkarna för att få veta mer:

Sjuk igen inom 5 dagar
Om du är anställd och började jobba igen men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du ingen ny karensdag, men om det gått fem kalenderdagar eller mer så får du en ny karensdag.

Närståendepenning
Sjuk längre än 1 år
Rehabilitering
Rehabiliteringskedjan
Sjuk under föräldraledighet
Sjuk under studieledighet