Vid dödsfall

Om något skulle hända dig som leder till ett tragiskt dödsfall finns det en livförsäkring i våra avtalsförsäkrngar. En ersättning som kan vara till hjälp för efterlevande, med begravning osv.

Ersättning från TGL lämnas i form av ett engångsbelopp till efterlevande samt för begravningshjälp till dödsboet. Engångsbeloppens storlek beror på den försäkrades ålder, arbetstid och på vilka efterlevande som finns.

Observera! Även den som är sjukskriven, beviljad sjukersättning/aktivitetsersättning eller är arbetsskadad kan omfattas av TGL.

Förmånstagare är de efterlevande i följande ordning:

  • Make/Maka
  • Registrerad partner eller sambo (oavsett kön) och/eller
  • Barn

Om du själv vill bestämma vem som skall få ersättningen kan man göra så genom att skicka in ett så kallat ändrat förmånstagarförordnande.

Ta kontakt med försäkringsansvarig i din gruppstyrelse för mer information eller hjälp.