Detta avsnitt handlar om de avtalsförsäkringar som du har via kollektivavtalet.