Försäkrade är medlemmar i Volvo Car Verkstadsklubb Göteborg (här kallad Gruppmedlem) och deras make/sambo/registrerad partner som är fullt arbetsför (Medförsäkrad). Observera att om du är både medlem och make, sambo eller registrerad partner till gruppmedlem omfattas du endast av en medlemsförsäkring.

Försäkring gäller under förutsättning att gruppavtalet fortsätter att gälla. Försäkringen gäller längst till och med den månad gruppmedlem/medförsäkrad fyller 69 år och under förutsättning att försäkringen är betald och att gruppmedlem är medlem i Volvo Car Verkstadsklubb Göteborg. När försäkringen upphör att gälla för gruppmedlem på grund av dennes ålder, upphör även försäkringen för medförsäkrad.

Länsförsäkringar-GF-5289

Försäkring har bytt namn, hette tidigare GF1975

Livförsäkring inklusive barnskydd

Gruppmedlem                          2 prisbasbelopp*
Medförsäkrad                          2 prisbasbelopp*

Barnskydd

Försäkringen omfattar barn till försäkrad.
Försäkringen gäller längst till och med den månad barnet fyller 18 år.

Dödsfall                            1 prisbasbelopp*

* År 2024 är 1 prisbasbelopp värt 57 300 kr


Folksam – GF14362

Livförsäkring inklusive barnskydd

Gruppmedlem 2 prisbasbelopp
Medförsäkrad 2 prisbasbelopp

Barnskydd
Barn 2 prisbasbelopp

Försäkringen omfattar barn till försäkrad.
Försäkringen gäller längst till och med den månad barnet fyller 18 år.

* År 2024 är 1 prisbasbelopp värt 57 300 kr

Gäller till 69 års ålder om man fortfarande arbetar.
(Gäller ej för student och pensionär)