För att läsa mer om fackliga studier klicka här!

Dan Karlberg
Ordförande
Ekonomiuppföljning

Mobil: 0729 – 77 40 34
E-post: dan.karlberg@volvocars.com


Lilly Richards
Vice ordförande
Ekonomiuppföljning
Ungdomskommitté
Skyddskommittén

Mobil: 0708 – 78 68 36
E-post: Lilly.johansson@volvocars.com


Camilla Lindfors
Sekreterare
Jämställdhets- och mångfaldskommittén
Kultur & fritidskommittén

Mobil: 0723 – 65 94 76
E-post: camilla.lindfors@volvocars.com


Anders Karlsson
Försäkringskommittén
Extern kursadministration

Telefon: 0723 – 86 55 83
E-post: akarls66@volvocars.com