Förbundet

Förberedelser för konflikt

Målet i avtalsrörelsen är självklart att nå fram till överenskommelser om nya avtal när de första i raden av våra 37 avtal löper ut den 31 mars 2023. Men, samtidigt är det viktigt att vi

Förbundet

Medlemmar fick dela på 332 miljoner under 2022

Förra året betalades drygt 332 miljoner kronor ut till IF Metalls medlemmar via våra försäkringar och vår rättshjälp. Otursdrabbade medlemmar fick till exempel dela på hela 306 miljoner kronor från våra medlemsförsäkringar. Skadorna som ersattes

Nyhet

Vi tar itu med machokulturen

IF Metalls tema för internationella kvinnodagen 2023 är detsamma som förra året, Tillsammans bryr vi oss – Stoppa mäns våld mot kvinnor. Att arbeta aktivt med att motverka och stoppa machokultur och oönskad jargong på