Inkomstbaserad ersättning

Dag 1-100          80 procent av lönen    Högst 1200 kronor per dag
Dag 101-20080 procent av lönenHögst 1000 kronor per dag
Dag 201-30070 procent av lönenHögst 760 kronor per dag
Dag 301-450*70 procent av lönen  Högst 760 kronor per dag

*Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år. Du får då ytterligare 150 dagar.

Inkomstbaserad ersättning gäller för dig som har varit medlem i a-kassan minst 12 månader och har arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor när du blev arbetslös.

Grundersättningens maxbelopp höjs från 365 kronor till 510 kronor per dag

Grundersättning gäller för dig som har arbetat tillräckligt många timmar under det senaste året för att uppfylla ett arbetsvillkor, men som inte har varit medlem i a-kassan 12 månader före du blev arbetslös.

Medlemsavgiften

Avgiften till a-kassan ingår i din medlemsavgift till IF Metall som är 1,4 % av utgående lön.
För 2024 är den högsta avgiften fastställd till 657 kronor/månad och som lägst 239 kronor/månad.
Är du föräldraledig, långtidssjuk, arbetslös eller studerande är lägsta månadsavgiften som gäller, som är 239 kr per månad.