Som kollektivanställda på Volvo Cars arbetar vi under Teknikavtalet IF Metall som är ett kollektivavtal och ett golv när det gäller våra skyldigheter och rättigheter på arbetsplatsen.

Därutöver har vi möjlighet att förhandla fram bättre villkor med arbetsgivaren. Det gör vi med ett sk. MTM avtal som är en rad lokala överenskommelser.

Det är endast förtroendevalda i klubbstyrelsen som kan förhandla om villkor som berör medlemmarna på arbetsplatsen.

I Volvo Car Verkstadsklubb är Marie Stenquist samordnare för förhandlingar som berör klubbens medlemmar.


Marie Stenquist
2:e vice ordförande/Samordnare för förhandlingar
VK-ombud

e-post: marie.stenquist@volvocars.com
Mobil: 0703 79 50 95