Gå en facklig ungdomsutbildning

Under dessa träffar lär du dig mer om facket och dina rättigheter tillsammans med andra fackliga kamrater från olika bolag runt om i Göteborg. På det här sättet kan du både få kunskap och ett bredare kontaktnätverk på andra arbetsplatser.
För att anmäla dig till någon av dessa aktiviteter pratar du med någon ur den lokala gruppstyrelsen via ditt kontaktombud på avdelningen där du jobbar, eller direkt med någon ur ungdomskommittén.

Bild tagen från 2023 års Ungkonferens på Gullholmen

Vi vill uppmuntra medlemmar under 35 år att engagera sig i den fackliga verksamheten och delta i något av Verkstadsklubbens aktiviteter.
Kanske hittar vi någon som kan tänka sig ett fackligt förtroendeuppdrag?