Att arbeta för en bättre arbetsmiljö är ett viktigt fackligt uppdrag i IF Metall. Dina insatser som skyddsombud kommer att ha stor betydelse för hur människor mår och trivs med sitt arbete. Om vi och arbetsgivaren lyckas med att väcka allas engagemang för arbetsmiljöarbetet kommer det resultera i ett ökat välbefinnande för våra medlemmar.

Det finns olika roller i arbetsmiljöarbetet skyddsombud, ensamskyddsombud, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud. Men grunduppdraget och rätten till exempelvis utbildning är samma för alla. Vad de olika rollerna innebär beskrivs i uppdragsbeskrivningen nedan.

I ditt uppdrag kommer du att ha många trevliga och lärorika stunder. Ibland kommer det också att vara arbetsamt, men tillsammans gör vi varandra starkare. Den gemensamma styrkan som vi har gör att vi kan vara med och forma framtidens säkra och trygga arbetsplatser.