Gruppstyrelserna har ansvar för den lokala fackliga verksamheterna inom de respektive arbetsplatserna.
På större enheter finns det även kontaktombud för att säkerställa en bra dialog mellan grupperna och medlemmarna.
Gruppstyrelserna ansvarar även för lokala skyddsverksamheten och utser lokala skyddsombud.

Kontakta din gruppstyrelse

Tryck på Gruppstyrelse numret för att få fram deras kontaktblad.

Grupp nr:Område OrdförandeTelefon nummer
Volvo BilJörgen Holmqvist0734 – 63 01 78
3PVCarina Kjellsson 0728 – 88 90 03
6RANovica Kiprijanovski0738 – 60 47 25
10 Pressverk Peter Stojic0708 – 85 69 43
12TA Kaross & U-hållRebwar Baban 0721 – 76 53 17
13 TB Måleri Arash Dodangeh0734 – 63 08 17
16TC MonteringMikael Berggren0734 – 65 76 23
17TC Montering Anwar Hassanie0734 – 65 75 41
18 TC U-håll Björn Åkerström 0723 – 71 71 83
20TC pretrim/EDPBersvein Hönsvik0732 – 61 90 68
22Logistik/KvalitéHasan Talic0728 – 87 05 49