Länk till IF Metalls A-kassa. Klicka Här! 

Tillfälliga regler som förlängs

1. KRAVET PÅ ARBETAD TID LÄTTAS UPP 

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat:

  1. minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  2. eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Gäller till och med december 2022.

2. ERSÄTTNINGSTAKET BLIR HÖGRE

Från den 13 april 2020 till och med december 2022 kan du som har jobbat få:

  1. 1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  2. 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Gäller till och med december 2022.

3. TILLFÄLLIGT HÖJT TAK FRÅN DAG 101 

Regeringen inför ytterligare en förstärkning av den ekonomiska tryggheten genom att tillfälligt höja taket för den inkomstrelaterade dagpenningen i a-kassan från 760 till 1 000 kronor från dag 101.

Gäller till och med december 2022.

4. ANTALET KARENSDAGAR SÄNKS TILLFÄLLIGT IGEN

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karensvillkoret i arbetslöshets­försäkringen från sex dagar till två. Förändringen gäller från och med den 3 januari 2022 och upphör att gälla den 2 januari 2023.