Från och med den 1 juli 2019 ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap i IF Metall utan extra kostnad. Den kompletterar ersättningen från a-kassan. På så vis kan du få upp till 80 procent av lönen i upp till 100 dagar, om du skulle bli arbetslös. I försäkringen ingår även samtalsstöd.

Om du är medlem i IF Metall och blir ofrivilligt arbetslös och har rätt till ersättning från a-kassan kan du nu också få ett extra stöd från IF Metalls inkomstförsäkring under högst 100 dagar.

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan

  • Dag 1-100: inkomstförsäkringen ersätter upp till 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten för dig som tjänar mellan 33 000 – 50 000 kronor, det vill säga över taket i a-kassan.
  • Dag 101-200: inkomstförsäkringen ersätter upp till 80 procent av den inkomstgrundande ersättningen för dig som tjänar mellan 27 500 – 33 000 kronor före skatt, det vill säga under taket i a-kassan, från dag 101 (när ersättningsnivån sjunker).

Den inkomstgrundande ersättningen räknas ut av A-kassan och baseras på din inkomst de närmaste tolv månaderna innan du blev arbetslös.

Teckna valfria tillägg

Du kan få ersättning i högst 100 dagar för en inkomst upp till 50 000 kronor. Det går dock att teckna tilläggsförsäkringar för den som vill förlänga perioden eller försäkra inkomster över 50 000 kronor. 

Teckna tilläggsförsäkringen innan den 30 september så bjuder vi på  kvalificeringstiden (normalt 12 månader). Tilläggsförsäkringen tecknar du hos Folksam.

Samtalsstöd en del av försäkringen

Förutom ekonomiskt stöd ingår samtalsstöd för dig och din partner i försäkringen. Du och din make, sambo eller registrerade partner får ett inledande samtal vardera med en socionom för att ta reda på vilka behov ni har. Därefter får ni komma i kontakt med rätt specialist.

Vem omfattas av försäkringen?

För att omfattas av IF Metalls inkomstförsäkring måste du ha blivit medlem i IF Metall senast den 30 juni 2019. Den som blir medlem efter 1 juli omfattas också av försäkringen.

Den som byter till IF Metall från annat fackförbund som har inkomstförsäkring (inom LO eller ett tjänstemannaförbund) räknas kvalificeringstiden från den försäkringen.

Första arbetslösa dag kan vara tidigast den 1 juli 2019 och du måste uppfylla a-kassans villkor.

Ofrivilligt arbetslös räknas du som om du sagts upp av något skäl, till exempel arbetsbrist. Du kan också ha sagt upp dig själv med ett skäl som Arbetslöshetskassan bedömer som godtagbart. Du får inte ha förlorat jobbet på grund av opassande uppförande.

Läs mer

Frågor och svar om IF Metalls inkomstförsäkring

Räkna på din inkomstförsäkring

Folksams sida om inkomstförsäkringen

Inkomstförsäkringen – så ansöker du om ersättning