Medlemsolycksfall Fritid (GF 13901-01012) IFmetalls Medlemsförsäkring – Läs mer HÄR!

Medlemsolycksfall är en försäkring som gäller om du skadar dig på fritiden och som till viss del ingår i ditt medlemskap i IF Metall. Premien betalas av förbundet. För att du som medlem ska få en fullständig Medlemsolycksfall har Verkstadsklubben tilläggsförsäkrat enligt tabellen nedan.

I medlemskapet till IF Metall ingår för medlem

Ersättning för kostnader

  • Olycksfallsförsäkring
  • Akutersättning
  • Sjukhusvistelse
  • Rehabiliteringskostnader
  • Tandskadekostnader
  • Övriga kostnader
  • Kroppsskada ersättning
  • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor
  • Krisförsäkring

Verkstadsklubbens komplettering till fullständig Medlemsolycksfall (Avtalsnr: 59201-1012) för medlem

  • Invaliditetsersättning 

Medförsäkrad:

Du kan även teckna medförsäkrad: Vill du att din partner skall vara medförsäkrad måste du teckna en separat försäkring

Tänk på:

Det kan vara svårt att veta vilka ersättningar man är berättigad till, hur man ansöker om ersättningar och så vidare. Ta kontakt med ditt lokala ombud eller försäkringsansvarig i din gruppstyrelse, så hjälper de dig.