Medlemsolycksfall Fritid (GF 13901-01012) IFmetalls Medlemsförsäkring – Läs mer HÄR!

Medlemsolycksfall är en försäkring som gäller om du skadar dig på fritiden och som till viss del ingår i ditt medlemskap i IF Metall. Premien betalas av förbundet. För att du som medlem ska få en fullständig Medlemsolycksfall har Verkstadsklubben tilläggsförsäkrat enligt tabellen nedan.

I medlemskapet till IF Metall ingår för medlem

Ersättning för kostnader

 • Olycksfallsförsäkring
 • Akutersättning
 • Sjukhusvistelse
 • Rehabiliteringskostnader
 • Tandskadekostnader
 • Övriga kostnader
 • Kroppsskada ersättning
 • Medicinsk invaliditet 200 000 kronor
 • Krisförsäkring

Verkstadsklubbens komplettering till fullständig Medlemsolycksfall (Avtalsnr: 59201-1012) för medlem

 • Invaliditetsersättning 
 • medicinsk 800 000 kronor gäller till och den månad medlem fyller 65 år.
  (avtalsnummer: 59201-1012, uppges till folksam när man söker för ev skada.)

Premien betalas av Verkstadsklubben vid Volvo.
De ersättningar som försäkringen ger är fria från inkomstskatt.

Medförsäkrad:

Du kan även teckna medförsäkrad: Vill du att din partner skall vara medförsäkrad måste du teckna en separat försäkring

Tänk på:

Det kan vara svårt att veta vilka ersättningar man är berättigad till, hur man ansöker om ersättningar och så vidare. Ta kontakt med ditt lokala ombud eller försäkringsansvarig för din gruppstyrelse, så hjälper de dig.