När en person blir vald som förtroendevald eller avslutar sitt fackliga uppdrag ska det rapporteras och registreras i IF Metalls databas. Det görs via en blankett som du finner här.

Så här gör du

1. Klicka och öppna blanketten här ——-> Rapportering av förtroendevalda

2. Efter det att du fyllt i den, spara den med ett nytt namn. Förslagsvis namnet på personen som blanketten gäller.

3. Maila sedan din rapport till niklas.furst@ifmetall.se eller skicka den till:

IF Metall Göteborg
Niklas Fûrst
Olof Palmes Plats 413 04 Göteborg

Om du har frågor angående rapporten
ring Niklas på telefonnummer: 031-774 32 54