Om du redan är arbetslös och har ersättning kan du under vissa förutsättningar ansöka om att få behålla din arbetslöshetsersättning samtidigt som du börjar studera på deltid under max 20 kalenderveckor.

I god tid innan du påbörjar några studier skickar du oss en ansökan om delstudier. Det måste du göra innan varje ny termin startar.

Uppehåll i studier.

Det är inte möjligt att få arbetslöshetsersättning under ett uppehåll i en utbildning, exempelvis under en sommarferie.

När du skriver under din ansökan om deltidsstudier försäkrar du att:

  • Tidigare anställning inte upphörde på grund av studierna.
  • Studierna inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
  • Du avbryter studierna omedelbart om du erbjuds arbete eller att delta i arbetsmarknadspolitiskt program.
  • Du inte finansierar studierna med någon form av studiestöd eller studiebidrag.

Deltidsbegränsning

60-veckorsregeln, eller deltidsbegränsningen, innebär att du kan få ersättning i upp till 60 veckor i kombination med arbete under en och samma ersättningsperiod. När du har använt alla 60 deltidsveckor måste du bestämma om du vill fortsätta att arbeta deltid eller avsluta ditt deltidsarbete.

Om lönen från ditt deltidsarbete är lägre än vad du skulle få i ersättning från A-kassan kan du säga upp dig från din anställning utan att bli avstängd från ersättning. Kontakta din handläggare för mer information i ditt ärende.