• Gäller från 25 år
  • 4,5 % av din bruttolön
  • Återbetalningsskydd / Familjeskydd
  • Premiebefrielseförsäkring

Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas.

Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden. Det gäller oavsett om du är arbetare, tjänsteman eller akademiker och oavsett om du arbetar i den privata eller offentliga sektorn.

Om det inte finns kollektivavtal eller hängavtal på din arbetsplats, har du ingen avtalspension. Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Pensionen grundas på den lön som arbetsgivaren betalar och pensionsrätten tjänas in i förhållande till lönen. I pensionsplanerna kan också finnas regler om fortsatt intjänande av pensionsrätt även om den du inte får lön, till exempel om du blir långvarigt sjuk, beviljas sjukersättning (”förtidspension”) och måste lämna anställningen.

Ingen avtalspension = lägre lön Pension är uppskjuten lön. Antag att du och kollegan X som arbetar på ett annat företag har exakt samma lön och samma arbetsvillkor i övrigt. Om du saknar avtalspension i din anställning, arbetar du i praktiken för lägre lön än din kollega vars arbetsgivare gör regelbundna avsättningar till hennes/hans pension enligt kollektivavtal.