Rösta för trygghet och sammanhållning 9 juni

Den 9:e juni går vi till EU val för att lägga grunden för de kommande fem årens europapolitik. Det är i en tid av krig och ovisshet där det finns krafter som verkar för att länderna ska sluta sig minska unionens möjligheter att fatta övergripande beslut. Medan andra vill ha ett parlament som med gemensamma krafter kan vara en stark och enad röst både internationellt och inom europa.

Så vem ska man rösta på? Jo arbetarrörelsen ihop med socialdemokraterna har givetvis ett antal kandidater som för arbetarnas talan och bevakar våra gemensamma intressen.

Toppnamnet från (S) och LO heter Johan Danielsson som tillsammans med en lokalombudsman från IF Metall Göteborgs avdelning, Kristoffer Bergman (som du hittar på plats nummer 14 på (S)-listan, besökte klubben i slutet av maj för att höra våra synpunkter och hjärtefrågor.

Där besluten fattas ska facket finnas.

Därför har LO och LO-förbunden enats om att mobilisera för en facklig kandidat, Johan Danielsson som har plats 2 på Socialdemokraternas lista. För LO handlar valet till Europaparlamentet den 9 juni om att öka tryggheten för vanligt folk. Här presenteras LOs krav inför valet till Europaparlamentet.

  • Ordning och reda på arbetsmarknaden
    Den fria rörligheten inom EU ska inte underlätta för kriminella företag att röra sig över gränserna.
  • Arbete för hållbar och rättvis omställning för vanligt folk
    Tillgången till billig fossilfri energi är en av grundförutsättningarna för att klimatomställningen ska fungera.
  • Demokrati och fackliga rättigheter
    Europeisk reglering av arbetsmarknaden ska stärka löntagarna och fackliga organisationer. Det handlar om demokrati.

­– En del jag träffar säger att de kan för lite för att rösta. Vadå ”kan för lite”? Europavalet är ingen kunskapstävling! Det handlar om hur vi ska ha det på jobbet, om arbetsmiljö och kollektivavtal, säger Johan Danielsson.

– Gå och rösta den 9 juni, och rösta för trygghet!