Vi tar itu med machokulturen

IF Metalls tema för internationella kvinnodagen 2023 är detsamma som förra året, Tillsammans bryr vi oss – Stoppa mäns våld mot kvinnor. Att arbeta aktivt med att motverka och stoppa machokultur och oönskad jargong på arbetsplatser är fokus på vårt seminarium den 8 mars. Välkommen att se direktsändningen på hemsidan.

Seminariet äger rum klockan 08.30–09.30 den 8 mars och börjar med frukost 07.45 för den som kan delta på plats på IF Metalls förbundskontor. Direktsändningen och den inspelade versionen går att se här på hemsidan. 

Program
IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson med gäster hälsar välkommen till ett angeläget tema om hur vi tillsammans kan påverka och förändra: 

Marco Vega, organisationen MÄN
Hur vi kan arbeta praktiskt på arbetsplatsen. 

Vladimir Jankovic, IF Metalls klubb på SKF, Göteborg
Så arbetar vi i klubben på SKF. 

Angelica Lindström, Personal Experience Manager, SKF Göteborg
Ger arbetsgivarperspektivet och effekterna av fackklubbens arbete. 

Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete, är moderator för seminariet. 

För IF Metall är mäns våld mot kvinnor en facklig fråga då det drabbar medlemmar och deras arbetsliv. Arbetsplatserna spelar stor roll för att uppmärksamma arbetskamrater som far illa och mår dåligt och är en plats där vi kan agera.

Läs mer om  och se seminariet här ifmetall.se/8mars.

Skriv under vår namninsamling
Du kan också agera och visa ditt aktiva stöd genom att underteckna vår namninsamling ifmetall.se/jagbryrmig. För varje namnteckning skänker vi en krona till Unizon, riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Till namningsamlingen – ifmetall.se/jagbryrmig.