Medlemmar fick dela på 332 miljoner under 2022

Förra året betalades drygt 332 miljoner kronor ut till IF Metalls medlemmar via våra försäkringar och vår rättshjälp.

Otursdrabbade medlemmar fick till exempel dela på hela 306 miljoner kronor från våra medlemsförsäkringar. Skadorna som ersattes varierar från enklare olycksfall till allvarliga sjukdomar. Men inte nog med det.

Våra arbetslösa medlemmar fick tillsammans drygt 4 miljoner kronor från vår inkomstförsäkring. Och drygt 22 miljoner kronor betalades ut i ersättning till medlemmar som fått rättshjälp i försäkrings- och arbetsskadeärenden via förbundet. En majoritet av ärendena har varit livränteärenden.

Samtal, besök och ronder

Utöver det har avdelningarnas duktiga försäkringsinformatörer besökt hela 3 424 arbetsplatser och genomfört sammanlagt 35 000 samtal med anställda om deras försäkringsskydd. 

Våra 247 engagerade regionala skyddsombud har genomfört 5 900 arbetsplatsbesök, 181 administrativa skyddsronder och gjort 1 128 återbesök. Allt för att säkra medlemmarnas arbetsmiljö även på de arbetsplatser som saknar skyddsorganisation.

Rättshjälp, kollektivavtal och fackliga utbildningar

Drygt 30 rättshjälpsärenden beviljades förra året och har därför överlämnats till LO-TCO Rättsskydd AB för utredning.

Förbundet tecknade kollektivavtal med ytterligare 321 företag runt om i landet, vilket betyder att även medlemmarna på dessa arbetsplatser nu får schysta villkor. Och dessutom deltog hela 10 500 medlemmar i våra fackliga utbildningar under 2022, vilket stärker vår organisation ännu mer.

Text: anneli.lundberg@ifmetall.se