IF Metall säger nej till avtalsförslag

Ett gemensamt nej från IF Metall och de övriga förbunden inom Facken inom industrin är svaret till de opartiska ordförandenas (opo) förslag som överlämnats i dag den 24 mars. ”Det totala avtalsvärdet behöver vara väsentligt högre för att vi ska kunna nå fram till en uppgörelse”, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metalls vice förbundsordförande Tomas With, förbundsordförande Marie Nilsson och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä lämnar svar på opartiska ordförandenas förslag.

Förslaget från opo, som parterna tog emot på torsdagen, innehöll ett avtalsvärde på totalt 6,5 procent över en avtalsperiod på två år. Första året 3,7 procent och andra året 2,8 procent. Efter diskussioner i förhandlingsdelegationerna var svaret entydigt nej.
-Det här är långt ifrån vårt krav. Först och främst utgår vårt krav på en avtalsperiod på ett år. Om det ska bli tal om två år, behöver siffrorna vara högre och det andra avtalsåret ska vara uppsägningsbart, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare. 

Förutom för låga procenttal är även krontalet för en höjning av lägstalönerna för lågt. Dessutom saknas några av kraven helt i opo-förslaget.
– Låglönesatsning och fortsatta avsättningar till deltidspension och arbetstidsförkortning fanns överhuvudtaget inte med, säger Veli-Pekka Säikkälä, och fortsätter:

–  Avtalsförslaget duger helt enkelt inte. Därför är vårt svar nej. 

Nu fortsätter arbetet för förhandlingsdelegationerna. Nästa vecka går avtalsrörelsen in i en intensiv slutspurt då nuvarande avtal löper ut fredagen den 31 mars. 

Målet är att nå fram till en överenskommelse om nya avtal från och med den 1 april.