Individuell pensionsförsäkring är den del av din pension som du själv kan bestämma hur mycket du vill spara.

Individuell pensionsförsäkring

  • Volvo försäkringsförening
  • Pensionssparande i bank
  • Pensionssparande i försäkringsbolag
  • Annat individuellt sparande

Du kan också själv bestämma att skjuta upp en del av din konsumtion idag för att ha till pension imorgon. Då skaffar du dig på eget initiativ en privat pensionsförsäkring eller annat pensionssparande som du själv betalar in premien till. De pengar som du själv avsätter till privat pensionssparande är sådana som du också själv ser och hanterar.

Summan av alla dessa ”sparanden” – allmän pension, avtalspension, privat pensionssparande – blir den uppskjutna lön eller rättare sagt uppskjutna konsumtionsutrymme som du kommer att kunna leva på när du slutat arbeta och gått i pension