För att läsa mer om fackliga studier klicka här!

Dan Karlberg
Ordförande
Ekonomiuppföljning

Mobil: 0729 – 77 40 34
E-post: dan.karlberg@volvocars.com


Jennie Edholm
Vice ordförande
Ekonomiuppföljning
Ungdomskommitté
Jämställdhets & mångfaldskommittén

Mobil: 0709 – 61 35 30
E-post: jennie.edholm@volvocars.com


Lilly Johansson
Sekreterare
Skyddskommittén
Extern kursadministration

Mobil: 0708 – 78 68 36
E-post: lilly.johansson@volvocars.com


Camilla Lindfors
Kultur & Fritidskommittén
Försäkringskommittén
Telefon: 0723 – 65 94 76
E-post: camilla.lindfors@volvocars.com