Volvo Företagspension finns bara för dig som är anställd på något av Volvobolagen och är en extra kollektivförhandlad pension, utöver den vanliga tjänstepensionen som vi har via vårt kollektivavtal.

I våra löneförhandlingar har vi kommit överens om en månatlig pensionspremie som företaget betalar till VFF Pension, som förvaltar vår företagspension.  VFF Pension har inga andra ägare med vinstintressen, utan arbetar enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att all avkastning går tillbaks till pensionsspararna. 

Återbetalningsskydd
Du väljer om du vill ha ett återbetalningsskydd för efterlevande.

Få tiden att räcka längre
Vår tid är dyrbar. Nu kan du även få din företagspension att växa ännu snabbare genom Tidbanksväxling, vilket också kan vara ett smidigt sätt att spara till pensionen om man inte vill sätta av pengar från sin lön.
Det finns flera fördelar att sätta av en del av sina sparade komptimmar i pensionssparande istället för att de ligger kvar i tidbanken. Förutom att företagspensionen växer snabbare, så lägger företaget till 5,7 % för att kompensera för sociala avgifter.

Anmäl dig på hemsidan
Vill du veta hur mycket pengar du har eller beräknas få när du lämnar arbetslivet kan du gå in på hemsidan, www.vffpension.se  med mobilt Bankid för att komma åt dina uppgifter. Här kan du även boka tid för rådgivning och anmäla din mailadress för att få nyhetsbreven i din mailbox.

Kontakta VFF Pension
e-post vff@volvo.com
Telefon 031-66 12 10