Korttidspermittering för att undvika varsel

Oron för spridningen av coronaviruset har lamslagit en hel värld. Vi möter människor som är oroliga för sin egen och omgivningens hälsa. Men även för sin försörjning då det påverkar företaget med vikande försäljning och produktionsanläggningar med tusentals medlemmar som riskerar stå utan jobb.

Klicka på bilden för att läsa mer!

– Vi har tillsammans med företaget följt utvecklingen noga och ser att fabrikerna periodvis kommer att behöva stänga. Därför  är vi nu överens med företaget om att utnyttja regeringens särskilda stöd om korttidspermittering för att undvika ett varsel, berättar Glenn Bergström, ordförande i Volvo Car Verkstadsklubb.

– Behovet kan variera mellan orterna och olika verksamheter, men för att förenkla hanteringen så har vi skrivit ett koncernavtal som gäller från 26/3 till och med 26/9.

– I praktiken innebär det att alla anställda i Göteborg, Skövde och Olofström, får ett löneavdrag på 6% per månad från och med aprillönen. Vi kommer att utvärdera utfallet månadsvis då vi tar ställning till om företaget behöver justera arbetstiden.  

Planering vecka för vecka

Torslandafabriken kommer att stänga produktionen under perioden 26/3 – 13/4. Produktionen startar upp igen den 14/4 kl 06.30.

Volvo Car Verkstadsklubb kommer ha regelbundna möten varje torsdag med företaget, för att planera nästkommande veckas produktion och hur vi ska hantera eventuella störningar.
I sammanhanget är det också viktigt att poängtera, att individer kan komma att beröras i olika omfattning, beroende på var man jobbar inom Volvo Cars Göteborg.