Förhandlingar om nya avtal återupptas

Mitt i förhandlingarnas skälvande slutskede slog coronapandemin till och hela avtalsrörelsen sattes på paus. Nu är det dags att återuppta processen mot nya kollektivavtal. Den 1 oktober är det skarpt läge igen.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä förbereder för att återuppta avtalsförhandlingarna.

IF Metalls förhandlingsdelegationer är kallade till coronasäkrade möten i september för att förbereda fortsatta förhandlingar.

Målet är att de nya avtalen för industrin ska vara klara den sista oktober. Lyssnar man till arbetsgivarna finns det inga pengar alls att få, i varje fall inte när det gäller löner. Redan under sommaren flaggade vissa arbetsgivare för bud på 0 kronor.
– Det är å andra sidan inte något ovanligt. Oavsett om ekonomin går bra eller dåligt saknas det alltid pengar när det kommer till anställdas löner, menar Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

När förhandlingarna går igång igen i oktober går man in i samma skede som då man pausade i mars månad. Det blir den så kallade opo-månaden när de opartiska ordförandena är med och leder facken och arbetsgivarna i förhandlingarna på vägen fram till att ta i hand och teckna avtal, som förhoppningsvis finns på plats den 1 november.

Läs mer:
Följ avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2020 som nu uppdateras med aktuell information regelbundet.

På ifmetall.se/avtal2020 finns också matnyttig information om hur avtalsprocessen går till, vad märket och opo betyder, och mycket mer. Se och läs och sprid gärna vidare.