Förslag kan få fler covid-19-fall att klassas som arbetsskada

Artikel hämtad från Dagens Arena

Hittills har en handfull ärenden godkänts som arbetsskada på grund av coronasmitta. Nu har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tagit fram ett förslag till regeringen om hur försäkringen kan utvidgas för att gälla fler.

ISF har haft i uppdrag att ta fram ett underlag till regeringen om huruvida covid-19 bör ses som arbetsskada vid fler tillfällen än vad som är fallet i dag.

Hittills har 36 procent av de fall som prövats som arbetsskada kopplat till covid-19, godkänts. I de allra flesta fall handlar det om personer som dött av smittan, och vars efterlevande begär efterlevandeersättning.

Men totalt sett rör det sig bara om 22 fall som alls har prövats som arbetsskada – merparten av de ärenden som Försäkringskassan fått in har inte ens . Det handlar om att den ekonomiska förlusten ska anses vara tillräckligt stor, samt att den nedsatta arbetsförmågan kan antas bestå i minst ett år framöver.

– Det är svårt när det gäller covid-19 att bedöma det, säger Ossian von Friesen, en av två författare till ISF:s rapport.

Enligt dagens regelverk för arbetsskadeförsäkringen kan det bara bli fråga om en arbetsskada vid smitta av covid-19 vid vissa arbetsuppgifter, exempelvis vid vård, behandling och omhändertaganden. Det inkluderar alla anställda inom vården, men också exempelvis frisörer.

Däremot kan exempelvis en busschaufför som smittats av passagerare på bussen inte beviljas arbetsskadeersättning.

– När man införde försäkringen tyckte man inte det var rimligt att arbetsskadeförsäkringen ska täcka vanliga smittor hör till det dagliga livet, och som lika gärna kan drabba en på fritiden. Det kan jämföras med undantagen som gäller psykosocial belastning i arbetet där man inte ansett att det är möjligt för arbetsgivare att begränsa alla sådana typer av belastning, säger Ossian von Friesen.

Bland annat det här kan anses tala för att öppna upp arbetsskadeförsäkringen för fler, kopplat till covid-19, enligt ISF. Nackdelar med att öppna upp försäkringen för fler är istället att det kan uppstå svårare gränsdragningsproblematik, till exempel eftersom det i många yrken kan bli svårare att avgöra om en person smittats i arbetet eller under fritiden.

När det gäller vårdsektorn har testning och smittspårning sedan dag ett gjort smittkedjor ganska enkla att kartlägga.

– Å andra sidan har Försäkringskassan redan i dag ansvar för att hantera svåra gränsdragningsfall, säger Ossian von Friesen.

ISF landar inte i någon tydlig slutsats om huruvida det är rätt eller fel att vidga arbetsskadeförsäkringen under covid-19. Att ingen vet hur pandemin eller sjukdomen och följdsymtom på den utvecklas gör frågan än svårare att bedöma.

– Det är flera olika värden som måste vägas mot varandra, och det finns inte en självklar lösning, säger Ossian von Friesen.

ISF landar i tre olika alternativ för hur försäkringen kan utvidgas, genom att göra undantag från begränsningen av vilka yrken som omfattas vid smittsamma sjukdomar.

De är som följer: att införa ett undantag för covid-19, att införa ett undantag för samhällsfarlig sjukdom – vilket då antagligen skulle bli gällande för kommande pandemiska sjukdomar – eller att helt ta bort undantaget som gäller för smittsamma sjukdomar.