Klubben senarelägger nomineringar- och årsmöten

Fördelaren Extra – för utskrift.

Smittspridningen av covid-19 har återigen tagit fart vilket innebär att vi behöver återgå till tidigare restriktioner gällande möten och folksamlingar.

Det påverkar våra förutsättningar att avhålla fackliga val och möten, förklarar Glenn Bergström, ordförande för Volvo Car Verkstadsklubb.

Klubbval och val till grupporganisationen är reglerat i IF Metalls stadgar och är tydligt beskrivet hur det ska gå till. Klubbstyrelsen nomineras på ett representantskapsmöte och väljs av representantskapet på årsmötet, alternativt efter att ha genomfört ett golvval.

– Med anledning av detta har vi på Volvo Car Verkstadsklubb haft en dialog med IF Metalls förbundskontor, och efter noggrant övervägande beslutat att vi skjuter upp klubbens nomineringsmöte och årsmöte med minst en månad, berättar Glenn.  

För klubbstyrelsens räkning innebär det att nomineringsmötet som skulle avhållits den 25 januari istället planeras att hållas den 22 februari och årsmötet därmed till den 22 mars 2022.

Påverkar även gruppernas årsmöten.

Gruppstyrelserna väljs av medlemmarna på respektive område vid årsmötet, eller via golvval vilket också innebär större samlingar.

Därför har klubben beslutat att samtliga planerade årsmöten och val skjuts upp efter dagens datum, för gruppstyrelseorganisationen inom Volvo Car Verkstadsklubb.

– Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer från klubbens sida att återkomma till gruppstyrelserna i god tid med nya datum för att avhålla val och årsmöten. Dessa planeras att hållas innan februari månads utgång.