8 mars – Stoppa mäns våld mot kvinnor!

I år, på internationella kvinnodagen 8 mars, uppmärksammar IF Metall mäns våld mot kvinnor.
Är det en facklig fråga, undrar du kanske? Svaret på det är, självklart!

Att vara drabbad av våldet är aldrig är den utsattas enskilda privata problem. Alla i omgivningen kan göra något, alla har vi ett ansvar att reagera. För många utsatta kan arbetsplatsen vara den enda frizonen från våld och kränkningar. Jobbet kan vara det enda sammanhanget där en våldsutsatt person har normala sociala kontakter. Och det kan också vara en plats där hjälp och stöd kan finnas att få.

Vi som fackliga ledare, förtroendevalda och arbetskamrater har ett viktigt ansvar. Vi måste lära oss se tecknen och våga ställa frågor, för att på så vis aktivt kunna stötta. Vi är också stolta att berätta att vi startar en namninsamling, där varje underskrift ger en krona direkt till Unizon, riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Att arbeta mot våld i nära relationer handlar om att försvara människovärdet – en självklar facklig kamp.

Tema: Direktsänt seminarie och utbildningar i IF Metalls regi.

Se även IF Metalls webinarie på temat ”Stoppa mäns våld mot kvinnor här:

https://www.ifmetall.se/aktuellt/tillsammans-bryr-vi-oss–stoppa-mans-vald-mot-kvinnor/