Björn välkomnar alla teknikintresserade till trainee-programmet

Med utvecklingen vi ser idag kommer det i framtiden att krävas betydligt fler inom underhåll.
– Vi har stora utmaningar med att tillgodose behovet framöver med tanke på alla projekt och nya produktionsenheter som ska växa fram under relativt kort tid, menar Björn Åkerström, som är gruppordförande på underhåll i monteringsfabriken.

Björn Åkerström, Gruppordförande på Underhåll

Just nu annonserar företaget internt efter de tio första kandidaterna till ett helt nytt trainee-programmet inom underhåll, som planeras starta under hösten. Ett program som är framtaget ihop med Göteborgs Stad, Veldi Kompetens och GTC. Det är en 30 veckors utbildning varav 8 veckor (4 + 4 veckor) är praktik.

De antagna kommer att vara utlånade till underhåll under hela utbildningsperioden. Efter genomförandet kommer deltagarna vara färdiga för att kunna anställas på lokala underhållsavdelningar.

Björn Åkerström är positiv och menar att om det här faller väl ut, kan det bana vägen för fler att söka sig till underhåll och på så vis möta det ökade behovet.  

– Det här är något vi från fackligt håll efterfrågat länge med tanke på att det varit svårt att rekrytera externt och det är få skolor som utbildar inom just det här området.

– Det finns säkerligen många som jobbar i produktionen idag som har de grundkunskaper vi söker, men vi har inte efterfrågat det. Dessutom är det många företag i vårt närområde som kommer att efterfråga killar och tjejer med den kompetensen, så det känns bra att vi ligger i startgroparna internt, säger Björn Åkerström som gärna ser att alla med ett teknikintresse söker.

Skicka din ansökan samt CV till:  maintedc@volvocars.com


Maintenance Technician Trainee program VCT

Bakgrund hos sökande:
I första hand Teknisk eller industriteknisk utbildning

Kursinnehåll:
Maintenance Basic Fundamentals
Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet
Maskinsäkerhet
HLR vid elskada
Säkert underhållsarbete
Mekanik 1
Robot grund
Automation 1
Praktik 4 veckor x2