För att du skall få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år.
Har du bott i Sverige kortare tid så minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas.
Har du exempel bott 27 år i Sverige får du 27/40 av garantipensionen.
Är du född efter 1976 är det dock inte alltid som du får räkna med åren för ditt 25:e levnadsår.   

Det innebär att en ensamstående person får 7 899 kronor i månaden i full garantipension.
Gifta personer får 7 046 kronor i månaden 2015.

Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.

Samma skatteregler gäller garantipension som för förvärvsarbetande.

Garantipensionen utbetalas först från 65 års ålder.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå.Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg.Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år.
Vem kan få äldreförsörjningsstöd?
Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du:

För att du skall få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år.
Har du bott i Sverige kortare tid så minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas.
Har du exempel bott 27 år i Sverige får du 27/40 av garantipensionen.
Är du född efter 1976 är det dock inte alltid som du får räkna med åren för ditt 25:e levnadsår.   

Det innebär att en ensamstående person får 7 952 kronor i månaden i full garantipension.
Gifta personer får 7 093 kronor i månaden 2017.

Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor.

Samma skatteregler gäller garantipension som för förvärvsarbetande.
Garantipensionen utbetalas först från 65 års ålder.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå.Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg.Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år.
Vem kan få äldreförsörjningsstöd?
Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du: