IF Metall ger även bättre skydd för inhyrda i corontider

IF Metall och övriga facken inom LO har kommit överens med motparten om ett avtal för korttidspermitteringsstöd för de som arbetar inom bemanningsbranschen.
– Det är vår fackliga uppgift att se till att alla våra medlemmar har ett så bra skydd som möjligt. Därför är vi väldigt glada att vi har lyckats teckna avtal om korttidspermitteringsstöd även för de bemanningsanställda, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Avtalet om korttidspermitteringsstöd för de inom bemanningsbranschen ser i stort sett ut som övriga träffade överenskommelser. Det som skiljer sig från övriga avtal är hur man tekniskt sett ska beräkna tid och inkomst.
– Regeln är att det ska beräknas på det genomsnittliga förtjänstläget (GFL) under en tremånadersperiod innan det datum som avtalet tecknades, säger Anna Gustafsson, IF Metalls förhandlingsenhet, och fortsätter:
– Har man varit uthyrd till flera olika ställen får man räkna ihop dem och beräkna en GFL på samtliga.

När det gäller skyldighet för den bemanningsanställde att vara tillgänglig för uthyrning så anpassas den också utifrån vilken grad av korttidspermitteringsstöd som tecknas lokalt.
– Grundprincipen är att antalet timmar som du måste stå till bemanningsbolagets förfogande anpassas efter avtalet om korttidspermitteringsstödet, säger Anna Gustafsson.

Avtalet innebär att i stället för att få garantilön på mellan 111–118 kronor i timmen när man inte är utbokad får personen en korttidspermitteringslön beräknad på GFL. Det innebär även att en bemanningsanställd, som har varit korttidspermitterad, om hen senare blir uppsagd, får sin arbetslöshetsersättning baserad på GFL i stället för garantilön.
– För de flesta innebär detta en stor skillnad för ekonomin och tryggheten under en exceptionellt svår tid, säger Veli-Pekka Säikkälä.

På ifmetall.se/korttid finns överenskommelsen om permitteringsstöd för bemanningsbranschen samt räkneexempel.