Volvo Cars varslar 1300 på tjänstemannasidan

Klockan 10.00 idag meddelade Volvo Cars VD, Håkan Samuelsson, att företaget har för avsikt att säga upp 1 300 tjänstemän i Sverige, som är fördelade på 140 tjänster i Skövde och 1 160 i Göteborg.

Bakgrunden är att företaget behöver minska sina kostnader och att det finns ett behov av att växla kompetens inom bolaget. Främst inom området för produktutveckling.

Det här är en förändring som redan är planerad att genomföras, men utifrån det hårt ansträngda ekonomiska läget med corona-pandemin är företaget tvungna att snabba på det omställningsarbetet.

Det som sker nu är att företaget inleder varselförhandlingar med respektive tjänstemannafack, för att kartlägga vilka tjänster det gäller.

– Det finns inga som helst diskussioner om att minska personal inom produktionen, men självklart känner vi också en viss oro. Arbetet för våra medlemmar är ju direkt knutna till försäljningen och produktionsvolymen i Torslandafabriken, säger Glenn Bergström, ordförande i Volvo Car Verkstadsklubb.

– Vårt fokus är att komma igång och producera bilar på ett så säkert sätt som möjligt, menar Glenn.