Företaget har sagt upp VCT arbetstidsavtal

Prognosen om framtida volymer är oviss, därför har företaget valt att dels säga upp arbetstidsavtalet på VCT, som löper fram till den 31 januari 2021, samt aviserat en taktsänkning till hösten.


– Det är få frågor som påverkar oss så mycket och i så stor omfattning som fabrikens arbetstider, konstaterar Glenn Bergström, ordförande i Volvo Car Verkstadsklubb.

– Därför är vår ambition att inleda förhandlingar, så snart vi kan efter semestern, för att få till stånd ett nytt avtal som båda parter kan känna sig tillfreds med.
I spåren av krisen i samband med Covid-19 har försäljningen minskat och företaget drar nu i handbromsen för att dra ner kostnaderna. Först ut var ett varsel på tjänstemannasidan och nu aviseras även tuffa besparingskrav i produktionen.

Inget behov av kapacitetsavtal
När vi tecknade dagens avtal gick vi från flexibilitet med kollektiv inarbetning till kapacitet och individuell inarbetning av mertid för att nå en kapacitet på 300 000. För att inte överstiga årsarbetstiden läggs 1-2 ledigveckor ut av denna mertid.
Idag ser företaget inte något behov att arbeta mertid och har därför sagt upp avtalet.

Det innebär att avtalet löper på som vanligt under hösten och alla planerade ledigheter ligger kvar. Men vi kommer att sätta oss i nya förhandlingar för att komma överens om ett nytt avtal för att möta de nya förutsättningarna.

Ambitionen från båda sidor är att ha ett nytt arbetstidsavtal på plats innan den 31 januari 2021.

Sänker takten i fabriken
Utöver det uppsagda arbetstidsavtalet planerar företaget även att sänka takten från och med vecka 37, till 55 bilar per timme i TA/TB och 56 bilar per timme i TC.
Nu startar ett intensivt arbete med att balansera om fabriken efter de nya takterna, och samtidigt upprätthålla våra överenskommelser enligt gällande MTM-avtal.

I samband med att takten sänks uppstår det även en övertalighet i de respektive fabrikerna som kommer resultera i en hel del interna omflyttningar. Främst från TA/TB för att landa i monteringsfabriken, TC. 

Volvo Car Verkstadsklubb
Göteborg den 30 juni 2020