Överenskommelse om raster/pauser i VCT

Klubben och företaget har gjort en överenskommelse angående rast och paustider, som gäller från och med 3/1 2021.

Lokala överenskommelser kan förekomma.