Medlemmar som rest i tjänsten får dela på drygt 2,7 miljoner

Volvo Cars Koncernfack har haft en förhandling med företaget efter att vi uppmärksammat att de som har resetillägg (kod 500 och 330 på lönespecen) inte fått rätt rörlig semesterlön.

Klubben i Göteborg fick frågan från en medlem: Vad är det som ingår i rörlig semesterersättning?

Semesterlagstiftningen ger oss rätt till 12% på rörliga delar såsom tim-ob, övertidsersättning och resetillägg, men under förhandlingar mellan företaget och IF Metalls Koncernfack på Volvo Cars för ett antal år sedan, höjdes vår ersättning till 14% på de posterna.

– I samband med att frågan dök upp gjorde vi en genomgång av de olika koderna i lönesystemet för den rörliga semesterersättningen och upptäckte då att resetilläggen inte var med i beräkningen, berättar Marie Stenquist, förhandlingssamordnare Volvo Car Verkstadsklubb.

När detta uppdagades begärde vårt Koncernfack (IF Metallklubbarna i Göteborg, Olofström och Skövde) en koncernförhandling med företaget.

– Resultatet av förhandlingen blev att ca 1300 av företagets kollektivanställda får en retroaktiv ersättning för utebliven del av semesterersättningen på resetillägg. Dessa 1300 ersätts från 200 kr upp till 38 000 kr beroende på hur mycket man har rest i tjänsten.

Som på alla engångsbelopp kommer engångsskatt att dras.

Ersättningen betalas ut på februarilönen, på lönespecen kommer det att stå Retro rörl. sem. 2011-

Totalt handlar det om över 2,7 miljoner som betalas ut tack vare fackliga förhandlingar.

Vid eventuella frågor, kontakta din lokala gruppstyrelse eller Volvo Car Verkstadsklubb.