Företaget erbjuder 15000 kronor för avkortad semesterperiod

Under dagen kommer företagsledningen på VCT gå ut med ett erbjudande till all personal inom produktionen, om att arbeta på den sista semesterveckan, vilket innebär tre veckor sammanhängande semester.
I förslaget vill man också flytta tre semesterdagar från vecka 32, till vecka 19 i samband med Kristi himmelfärdsdag.
För den som accepterar förslaget utgår ett engångsbelopp på 15 000kr, som betalas ut i samband med septemberlönen.

Bakgrunden till företagets erbjudande är att det i dagsläget råder en global brist på Semi-Conductors (halvledare) som finns i det mesta av dagens elektronik. Därför vill företaget göra justeringar i produktionsplanerna.

Företaget har efter samtal med de fackliga parterna beslutat att ge produktionspersonalen ett erbjudande i utbyte mot möjligheterna att flytta den sista semesterveckan (vecka 32).

En blankett kommer att delas ut till samtliga anställda inom VCT, med en kort beskrivning av läget och syftet med erbjudandet samt avslutas med en ruta som kryssas i för att anmäla sitt intresse och en namnunderskrift som om intresset är tillräckligt stort anses bindande.

Dessa blanketter ska samlas in i denna veckan för att sammanställas och beskedet, om det blir av, eller inte, förväntas efter påskhelgen.

Glenn Bergström

Bygger på frivillighet

”Det är viktigt att poängtera, att detta är en förfrågan och ett erbjudande som enbart bygger på frivillighetens bas.

”De som inte nappar på företagets erbjudande kommer arbeta under vecka 19 och ha semester som vanligt”.

”Det finns alltså inget avtal eller liknande som skriver bort rätten till fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarsemestern”, förklarar Glenn Bergström, ordförande i Volvo Car Verkstadsklubb.