Frivilligt att ta företagets semestererbjudande

För ett par veckor sedan gick företaget ut med ett erbjudande om 15 000kr för att arbeta vecka 32 som sedan tidigare är utlagd som semester. Istället vill företaget stänga produktionen under vecka 19 ihop med Kristi himmelfärdsdag. Då majoriteten valt att anta erbjudandet är det nu beslutat om att köra produktion sista semesterveckan.

Det uppstår alltid en mängd frågeställningar kring företagets olika erbjudanden, om hur och vad som händer vid olika scenarion. Trots att klubben varit delaktig i samtal kring företagets önskemål i den här frågan, är det viktigt att poängtera att vi som facklig part inte skriver avtal som skulle göra inskränkningar eller förhindra medlemmar att få 4 veckor sammanhängande semester som i grunden regleras i semesterlagen.

Krävs ett attraktivt erbjudande

Från klubbens sida har vi tydligt markerat att det måste ske på frivillighetens grund och som en ensidig överenskommelse mellan individ och arbetsgivare, samt att vi inte gör avkall på våra medlemmars avtalade eller lagstadgade rättigheter.

Vi har även påtalat för företaget att, om det ska vara intressant för en majoritet av kollektivet att överväga erbjudandet, så behöver det vara ett mycket attraktivt sådant. 

Se frågor och svar

Vänd dig till din chef

Vi får många frågor kring vad som ska gälla för att ta del av erbjudandet och besvarar dessa så gott vi kan. Men då vi inte har en överenskommelse och ett gemensamt regelverk kan därför dessa frågor bäst besvaras av den som ger erbjudandet, dvs företaget.

I en Q&A som tagits fram, hanteras de vanligaste frågorna men utöver dessa behöver du vända dig till din chef för att få svar.

Semesterlediga ska erbjudas arbete

Det som är viktigast att poängtera är, att det är frivilligt och företaget inte kan tvinga en anställd att ta semester vid ett annat tillfälle än vad som är överenskommet sen tidigare. Det åligger företaget att se till så att det finns sysselsättning för de som trots allt väljer att arbeta vecka 19 och vill vara ledig vecka 32. Det är ej så att man kan förlora ersättningar/tillägg eller på annat sätt straffas för att man väljer att inte anta företagets erbjudande.