Zak ger den svenska modellen en arabisk röst

För att bevara och utveckla den svenska modellen är det viktigt att berätta om facket och kollektivavtal för alla som jobbar på den svenska arbetsmarknaden. Abdirzak Bouzoubae, medlem och förtroendevald i IF Metall, gör det just nu i den arabisktalande kanalen Alkompis.

Abdirzak Bouzoubae företräder arbetskamraterna i Volvo car verkstadsklubb i Göteborg.

Med 30 år i Sverige, över 15 år i fackliga uppdrag och kunnig i fyra språk är Abdirzak Bouzoubae en tillgång när det gäller att sprida kunskap om kollektivavtal och arbetsvillkor för alla arabisktalande.

 – Sverige är ett land med bra rykte utomlands. Här finns de bästa lagarna på arbetsmarknaden. Här finns möjligheter för arbetstagarna att påverka villkoren, menar Abdirzak Bouzoubae, och fortsätter:

– Men det är viktigt att vi berättar och för kunskaperna vidare till alla som finns på den svenska arbetsmarknaden och samhället.

Se och dela filmen

Här berättar Abdirzak Bouzoubae om det fackliga medlemskapet och kollektivavtalet och varför det är viktigt att vara med – för att påverka sina villkor.

Du kan även dela filmen på Alkompis Facebooksida (utan svenska undertexter).

Källa: IFMetall.se