Klimatomställning ställer krav på ökad kompetens

– Vi står inför en utmaning som bolag när det händer så mycket på så kort tid. Tiden är knapp för att hinna med det här tåget, säger Adrian Avdullahu, vice ordförande på Volvo Car Verkstadsklubb i Göteborg.
Fackklubben behöver så tidigt som möjligt se kommande förändringar som berör medlemmarna och verka för att åtgärder som stärker dem sätts in i tid. Det är då man har en chans att påverka. 

Person i arbetskläder på arbetsplats inom biltillverkning.
Adrian Avdullahu, vice ordförande på Volvo Car Verkstadsklubb i Göteborg. Fotograf: Marie Ullnert

Bilbranschens omställning till fossilfri drift tycks accelerera. Hinner ledarna förutse hurdan kompetensutveckling de som bygger bilarna behöver – och är medlemmarna redo att ta den?

Volvo Cars meddelade nyligen att deras bilar ska vara helt eldrivna senast 2030. För den som sett företagets reklam på senare tid blir det tydligt att man lagt in en högre växel i denna omställning. 

– Vi står inför en utmaning som bolag när det händer så mycket på så kort tid. Tiden är knapp för att hinna med det här tåget. 

Det säger Adrian Avdullahu, vice ordförande på Volvo Car Verkstadsklubb i Göteborg. Fackklubben behöver så tidigt som möjligt se kommande förändringar som berör medlemmarna och verka för att åtgärder som stärker dem sätts in i tid. Det är då man har en chans att påverka. 

Medlemmar måste övertygas 

En förändring har rört monteringen av hybridbilarna, där de som hanterar moment med starkström fått elutbildningar. Det pågår ett arbete i skyddsorganisationen där man kartlägger andra områden och människor där kunskapen behöver byggas på.

vinjett_klimatet-och-jobben_1140x407.png

Men det är inte allt som är lika lätt att förutspå och det är inte alltid lätt att övertyga medlemmarna om att kompetensutveckling behövs för en tryggare anställning. 

– Känslan är att många medlemmar är trygga i vad de har, men inte vad de får. Vi behöver ställa krav på företaget och samtidigt föra samtal med medlemmarna, säger Adrian Avdullahu. 

Stort fokus på tjänstemän 

Utanför Torslandafabriken representerar han IF Metall i ett projekt i Västra Götalandsregionen, finansierat av ESF – Europeiska socialfonden. Där tittar man på hur kompetensbehoven inom fordonsbranschen förändras till följd av både klimatomställning och digitalisering, och det blir ytterligare ett forum där facket kan ställa krav och påverka. Hittills har det dock varit ett större fokus på tjänstemännen, menar Adrian Avdullahu. 

– Det finns en tendens att man glömmer bort oss på golvet. Vi behöver kompetensutveckla de som bygger bilarna, men även de som jobbar med underhåll, felsökning och elutbildade behöver annan kompetens. Det är vi fackliga som lyfter det i diskussionerna. 

Adrian Avdullahu upplever också att det finns ett kunskapsgap hos många ledare. 

– Om vi ska lyckas med denna omställning krävs det att ledare och chefer inte bara är införstådda med inriktningen, utan att de sedan också kan bryta ner visionen och se vad förändringen innebär konkret för deras avdelningar och produktionslag.

Film: Adrian berättar om kompetensutveckling i klimatomställningen

Källa: ifmetall.se